Sürekli Geçici ve Eş Durumu Harcırah Hesaplama Programı

 


Harcırah ; asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir.Harcırah Kimlere Verilir?


1- Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara,

2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenler ile sözleşmeli personele,

3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine,

4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine,

5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere,

6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere,

7- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere,

8- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine,

9- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine,

10- Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere.GeçiciGörev Yollu Nedir Neleri Kapsar?


Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere (Memuriyet mahalli dışına) gönderilenlere ödenen;


- Yol Gideri

- Gündelik

- Taksi (en fazla 4taksi ücreti)

- Konaklama


Giderlerinden tamamı yâda bir kaçını içerir.


Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre;


1- Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında;


Aynı yerde

Aynı iş için 180 günden fazla verilemez.

Aynı şahsa


İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.


Denetim elemanları, arazide çalışanlar vb. tam alır.


2- Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3oranında ödenir.


Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden;


Buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00)yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,


İkisini geçirenlere2/3 oranında, geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.


Konaklama Bedeli Nasıl Hesaplanır?


Gündeliği 34,5 TL olan bir memur, 15 günlük bir görevlendirme nedeniyle 300 TL’lik bir otel faturası getirirse (Otel gecelik ücreti 20

TL) bu kişiye yatacak yer gideri için ödenecek ücret nedir?


10 gün x 20 = 200 TL ücret ödenir.


600 TL’lik bir otel faturası getirirse (Otel gecelik ücreti40 TL) bu kişiye yatacak yer gideri için ödenecek ücret:


10 gün x 34,50 TL x 1,5 = 517,50 TL konaklama ücreti ödenir.Sürekli Görev Yolluğu Nedir Hangi Unsurlardan Oluşur?


Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir görevle naklen atanan memurlara sürekli görev yolluğu ödenir.

Sürekli görev yolluğu aşağıdaki unsurlardan oluşur.


-Yol Masrafı

- Gündelik

-Aile Giderleri

-Yer Değiştirme Masrafları


Aile Giderleri: Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları gündeliklerden oluşur.


Yol Masrafı: Ailenin her ferdi için ödenen taşıt bilet ücretleridir.


Yer Değiştirme: Memur veya hizmetliler ile bunların aile fertlerinin sürekli görevle yer değiştirmeleri nedeniyle taşıtmak zorunda kalacakları ev eşyalarının nakliye giderleri ile yeni görev yerinde yerleşme sırasında yapacakları diğer giderlere karşılık verilmektedir.Eş Durumu Sürekli Görev Yolluğu


Memur eşlerin atanmaları durumunda her iki memura da sürekli görev yolluğu ödenir. Ancak memurlardan sadece birine aile giderleri

ödenir.


Memur olan eş hangi hallerde yer değiştirme masrafının değişken unsurunu tam olarak alır?


Eşlerin;

-Aynı yerden farklı yere

-Farklı yerden aynı yere

- Farklı yerden farklı yere


Atanması durumunda yer değiştirme unsurunu tam olarak alır.


Ancak tek istisnası aynı yerden aynı yere atanması durumudur. Bu durumda eşlerden biri yer değiştirme giderinin değişken unsurunun yarısını alır.

​​​​​​

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Bİrşeyler yaz Enter'a bas