Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

dask

Herhangi bir deprem felaketinden sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam etmenizi amaçlayan DASK, bu amaç doğrultusunda Zorunlu Deprem Sigortası hizmeti sunar. Peki Zorunlu Deprem Sigortası'nın detayları nelerdir, neleri kapsar ve neler kapsam dışıdır?


Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Anlamı:

Zorunlu Deprem Sigortası (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), depremin ve deprem nedeniyle oluşan yangın, tsunami, yer kayması ve infilakın doğrudan oluşturacağı maddi zararları, poliçeniz kapsamında belirtilmiş limitler dahilinde nakit şekilde karşılayan sigorta türüdür. ZDS ile dairenizin bulunduğu bina, depremin direkt ya da dolaylı etkileri sonucunda tamamen veya kısmen zarar gördüğü takdirde teminat kapsamında demektir.

dask


ZDS Teminatının Kapsamına Dahil Olan Bölümler:

Temeller, ana duvarlar, bağımsız kısımları ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavanlar, tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümler bir arada veya ayrı ayrı ZDS kapsamı içerisinde değerlendirilir.

ZDS Teminatının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

ZDS, sadece depremin ve depremle bağlantılı olayların binaya vereceği zararları karşıladığı için belirli durumlar kapsam dışında değerlendirilir. Bunlar;

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, kira mahrumiyeti, iş durması, alternatif ikametgah / iş yeri masrafları, tüm bedeni zararlar, vefat, manevi tazminat talepleri, her türlü taşınır mal, eşya, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı sebebiyle zamanla meydana gelmiş olan zararlar, mali sorumluluklar ve benzeri nedenler baz alınarak hak iddia edilebilecek diğer tüm dolaylı zararlar şeklindedir.

zorunlu deprem sigortası


ZDS Kapsamı Dahilindeki Binalar:

ZDS genel olarak belediye sınırları içinde yer alan meskenler için düşünülmüş bir sigorta türüdür. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince sadece tanımlanmış olan binalar güvence altına alınır: Bu binalar;

Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyet kapsamındaki taşınmazlar üzerinde mesken şeklinde inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu dahilindeki bağımsız kısımlar, belirtilen binaların içindeki işletme, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız kısımlar, doğal afetler sebebiyle devlet aracılığıyla yaptırılmış ya da verilen kredi ile inşa edilmiş meskenler, tapuda henüz cins tashihi gerçekleştirilmemiş ve vasfı "arsa vesaire" biçimde olan binalarla birlikte kooperatif evleridir.

Ek olarak henüz bağımsız tapusu bulunmayan ve 2000 yılından önce yapılmış meskenlerin sigortaları ise sigorta ettirenin beyanı doğrultusunda ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılır.


ZDS Kapsamı Dışındaki Binalar:

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'na dahil olan ya da kamu hizmet binası amaçlı kullanılan binalar, köy yerleşik alanlarında ve civarında inşa edilen binalar, tümü ticari ya da sınai amaçlı kullanılan binalar, projesi olmayan, mühendislik hizmeti almamış binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek biçimde inşa edilmiş ya da tadilatı yapılmış olan binalar, yetkili kamu kurumları aracılığıyla yıkılmasına karar verilmiş olan binalar ve mesken olarak kullanılamayacak durumdaki bakımsız ve harap binalardır.

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Bİrşeyler yaz Enter'a bas