Yurtiçi Görev Yolluğu (Harcırah) Hesaplama


Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir.


Harcırah hesaplamasına konu olan unsurlar şöyle sıralanabilir; gündelik, yol giderleri, aile giderleri ve yer değiştirme giderleri durumunuza göre bunların biri, birkaçı veya hepsi için ödeme alabilirsiniz.

Yurt içinde görevlendirmeler iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sürekli görev ve geçici görev olmak üzere bu iki görevlendirmede farklı unsurlar kullanılarak bir yolluk hesaplanmaktadır.

Bu yolluğu daha kolay hesaplamanız adına hazırladığımız Yolluk (Harcırah) Hesaplama aracını kullanarak kolayca hesaplama yapabilirsiniz.

Burada bir kaç önemli noktayı da anlatarak olası soru işaretlerini giderelim.


Eş durumu harcırahını da hesaplayan yeni harcırah hesaplama uygulamamızı denediniz mi?


2020 Yılı Harcırah Miktarları Belli Oldu.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına Göre Harcırahlara 2020 Yılı İçin %8,8 Zam Yapıldıİşte Kadro Derecelerine Göre 2020 Yılı Yurtiçi Yevmiye (Gündelik) Miktarları.


Aylık / Kadro Derecesi 5-15 olanlar : 42,15 TL
Aylık / Kadro Derecesi 1-4 olanlar : 43,35 TL
Ek göstergesi 3000(dahil) – 5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar : 49,15 TL
Ek göstergesi 5800(dahil) – 8000(hariç) olan kadrolarda bulunanlar : 52,35 TL
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadroda bulunanlar : 56,10 TL

Olarak belirlenen harcırahları hesaplama aracından kolayca hesaplayabilirsiniz.

2020 yılı gündeliklerine göre güncellenmiştir.

Tüm 2020 yılı gündeliklerini sayfanın altında bulunan H Cetvelinden de öğrenebilirsiniz. 

Hemen harcırah hesapla

Geçici Görev Yolluğu (Harcırahı)

Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilen, memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı ödenir.

Geçici görev harcırahı olarak yol gideri, gündelik, konaklama giderleri, görev mahalli ile istasyon, iskele, terminal, veya durak arasındaki mutat taşıt gideri, hamal gideri ve bagaj gideri için ödeme yapılır.

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Konaklama giderlerinin ödemesinde,  denetim elemanlarına görev süreleri boyunca ödeme yapılırken, diğer memur ve hizmetlilere ise her görevlendirmelerinde ve görevlendirme süresinin yalnız 10 günü için konaklama gideri ödemesi yapılır.


Sürekli Görev Yolluğu (Harcırahı):


Sürekli görev yolluğu, yurt içinde sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının evden eve nakliyatına ilişkin giderlere karşılık verilmektedir.

İlk defa atananlara sürekli görev yolluğu ödenmez.

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.

Ayrıca memurun kendisi ve her aile ferdi için ulaşım bilet ücretleri de ödenir.

Gündelik (yevmiye) hesaplanırken memurun atandığı derece esas alınır.

Gündelik genel olarak bir kişinin bir gün için yeme, içme ve konaklaması için yapılan masrafın karşılığıdır.

Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl H cetvelinde görev, unvan, ek gösterge ve dereceler esas alınarak tespit edilmektedir.

2020 yılı harcırah miktarları

 

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Bİrşeyler yaz Enter'a bas