U-ETDS Sistemi Nedir? Yük Bildirimi veya Yolcu Bildirimi Nasıl Yapılır?Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

U-ETDS Ki̇mleri̇ Kapsiyor?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

1- Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 
2- Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 
3- Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), 
4- Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), 
5- Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), 
6- Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), 
7- Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2) 
8- Terminal işletmecilerini (T1 ve T2), kapsamaktadır.

U-ETDS’nin Faydalari Nelerdi̇r?

U-ETDS sistemi sayesine;

1- Korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önlenmesi, sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması, diğer taşıma modları (hava, demiryolu ve denizyolu) içinde yatırım odaklı veri elde edilmesi,

2- Taşınan yolcuların, sayısı, seyahat sıklığı, saatleri, güzergahları, bagajları, fiyat ve zaman tarifelerini, engelli yolculara uygulanacak indirimlerin takibi,

3- Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle paylaşım imkanı (Ulusal güvenlik), şehirlerarası çalışan otobüs kaynaklı trafik yoğunluğunun yönetilmesi,

4- Taşımacılık faaliyetlerinin mali açıdan analizi ve vergilendirme için ilgili birimlerle (MASAK, Gelir İdaresi Başk.) paylaşımı,

5- Taşımacılık sektöründe çalışanların takibi ve bunların mali (sigorta, maaş) ve sosyal (çalışma ve dinlenme süreleri) haklarının takip edilebilmesi (sosyal boyut),

6- Gerek tarifeli, gerek tarifesiz yolcu takibi (aylık, günlük, saatlik, mevsimlik vb… istatistikler),imkanın da sağlanacağı değerlendirilmektedir.

U-ETDS sistemi sayesinde, ilk kez ticari olarak taşınan eşya, kargo ve yolcu hareketleri elektronik olarak takip edilebilecektir.

U-ETDS Bi̇lgi̇ Gönderme Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

U-ETDS sistemine bilgi gönderme zorunluluğu, yolcu taşımacılığı faaliyetleri (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 belge sahipleri)  için 30.06.2019 tarihinde başladı ve veri gönderimi devam ediyor.

Yük taşımacılığı için veri gönderimi 01.01.2021 tarine kadar ertelendi. Yük taşımacılığı hizmeti veren firmaların bu tarihten itibaren UETDS verilerini yük alımından en geç 6 saat sonrasına kadar paylaşmaları gerekir.

U-ETDS Bi̇lgi̇ Gönderi̇mi̇ Nasil Yapilir?


U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir.

Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri gönderilebilir. 

Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini yapabilirler. 

Portalda hazırlanan ekranlar son derece basit bir yapıda hazırlanmış ve veri iletme zorunluluğu başlayan yolcu taşımacılarımız (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri) bir kısmı bu ekranları kullanarak taşıma bilgililerini ve yolcu bilgilerini U-ETDS sistemine göndermektedirler.

Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. 

Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini (taşıt, yolcu, hareket saati, güzergah vb…) otomatik olarak ve başka hiçbir zahmete girmeden (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. 

Bu entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın kullandıkları programı yapan yazılım firmasının Bakanlığımız U-Net ekibi ile iletişime geçmeleri (unet@uab.gov.tr mail adresiyle) gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden birisiyle, taşımacılarımız U-ETDS sistemine taşıma bilgilerini, Yönetmelikte belirtilen saatten önce girmeleri gerekmektedir.

Tari̇feli̇ Yolcu Taşımacıları İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına B1 ve D1 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde;

1. Onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakasını,

2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,

3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
c) Engelli olup olmadığı,
d) Adı, soyadı ve iletişim bilgisi, 
e) Koltuk numarasını
f) Taşıma ücreti,

4. Yetkili acente bilgilerini (düzenlenen bilet acente aracılığıyla düzenlenmişse); 
a) Acentenin adı, unvanı, adresi,
b) Yetki belgesi numarası
c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

5. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)

Seyahat başlayıncaya kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Tari̇fesi̇z Yolcu Taşımacıları İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları arızi, grup veya mekik taşımacılığı faaliyetinde;

1. Sefere göndereceği taşıtın plakasını,

2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,

3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
c) Adı, soyadı, 

4. Yetki Belgesi Sahibi bilgilerini; 
a) Adı, unvanı, adresi,
b) Yetki belgesi numarası
c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

5. Sefer Bilgilerinin;
a) Taşıma güzergahı, kalkış ve varış yeri,
b) Taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler,
c) Taşınacak yolcu sayısı,
d) Taşıma ücreti,

6. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)

Seyahat başlamadan 1 saat öncesine kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Eşya Taşımacıları İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları eşya taşımacılığı faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

2. Yükün alıcı bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

3. Araç ve şoför bilgilerini;
a) Plaka,
b) Şoför T.C. kimlik numarası

4. Yük bilgilerini;
a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Loji̇sti̇k İşletmeci̇leri̇ İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde lojistik işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları lojistik işletmeciliği faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

2. Yükün alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,

3. Araç ve şoför bilgilerini;
i) Plaka,
j) Şoför T.C. kimlik numarası

4. Yük bilgileri;
k) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Nakli̇yat Ambarlari İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

2. Yükün alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,

3. Araç ve şoför bilgilerini;
l) Plaka,
m) Şoför T.C. kimlik numarası

4. Yük bilgileri;
n) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Taşima İşleri̇ Organi̇zatörleri̇ İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunmak üzere adlarına R1 ve R2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

2. Yükün alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,

3. Araç ve şoför bilgilerini;
i) Plaka,
j) Şoför T.C. kimlik numarası

4. Yük bilgileri;
k) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Kargo İşletmeci̇leri̇ İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde kargo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına M1 ve M2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları kargo işletmeciliği faaliyetinde;

1. Kargonun gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

2. Kargonun alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,

3. Araç ve şoför bilgilerini;
i) Plaka,
j) Şoför T.C. kimlik numarası

4. Kargo bilgileri;
k) Kargonun cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Dağitim İşletmeci̇leri̇ İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde dağıtım işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları dağıtım işletmeciliği faaliyetinde;

1. Gönderinin gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,

2. Gönderinin alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,

3. Araç ve şoför bilgilerini;
i) Plaka,
j) Şoför T.C. kimlik numarası

4. Gönderi bilgileri;
k) Gönderinin cinsi ve ağırlığı, taşıma bedeli

Aracın hareket saatinden, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.


Termi̇nal İşletmeci̇leri̇ İçi̇n U-ETDS?


KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;

1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;
a) Taşıt plakaları,
b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,

Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.


U-ETDS’ye Doğru Veri Gönderenler İçin Ödüllendirme Var mıdır?


Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık dönemlerle U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilecektir.

U-ETDS’ye Veri Göndermeyenler Nasıl Bir Yaptırımla Karşılaşır?


KTY gereğince, U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilecektir.

U-ETDS’ye Yanlış Veri Gönderenler Nasıl Bir Yaptırımla Karşılaşır?


Yetki belgesi sahiplerinin, U-ETDS sistemine ilettikleri bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecektir. 

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Bİrşeyler yaz Enter'a bas