Evden Eve Nakliyat Firmalarının Sorumluluğu SınırlandırıldıKarayolu ile eşya taşınmasına dair hükümler, uluslararası taşımacılıkta uygulanan özel çekme hakkı ile sınırlandırıldı.

Yurt içi taşıma yapan nakliyeci: malın hasara uğraması, zayi olması yâda kaybolması halinde eşya bedeli ile veya zararın tam karşılığı ile sorumluydu.

Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu sorumluluğu sınırlamaktadır. Nasıl mı?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, uluslararası taşımacılıkta uygulanan özel çekme hakkı düzenlemesi getirilerek; taşıyıcının hasar ve ziya halinde sorumluluğu ayrıntıları ile belirtilmiş.

882. maddede; taşımacının evvelki hükümlere göre hesaplanan zarardan sorumluluğunun eşyanın net olmayan ağırlığının 8.33 Özel Çekme Hakkı ile sınırlı olacağı düzenlenmiştir.

MADDE 882- (1) Gönderinin tamamının zıyaı veya hasarı hâlinde, 880 ve 881 inci maddeler uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.

(2) Gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğu;

a) Gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının,
b) Gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının, net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.


Uygulamada eşyanın tam ağırlığı esas alınarak sınırlı sorumluluk hesabı yapılmakta ve dolayısıyla taşımacının sorumluluğunu sınırlandıran düzenleme özellikle ağır yüklerde bertaraf edilmekte iken, 6102 sayılı yasa ile kanun koyucu taşımacının sorumluluğunu, öngörülebilir ve sürpriz olmaktan çıkaran bir sonuca ulaştırmıştır.

Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı


Yukarıda anlatılan sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı ise 886 maddede düzenlenmiştir.

Hakkaniyete uygun olarak zarara kasten veya pervasızca bir hareketle sebebiyet veren, zarar verme bilinci ile işlenmiş bir fiil neticesinde eşyayı zarara uğratan taşımacı, artık sorumluluğu sınırlandıran hükümlerden faydalanamayacak ve tam zarar bedelinden sorumlu olacaktır.

MADDE 886- (1) Zarara, kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyıcı veya 879 uncu maddede belirtilen kişiler, bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerinden ve sorumluluk sınırlamalarından yararlanamaz.

Bu düzenleme ile nakliyat sektöründeki önemli bir boşluk her iki tarafın yararına olacak şekilde giderilmiştir.

Yurt içi taşımacılar için özellikle evden eve nakliyat firmaları için çok ciddi ve önemli bir adımdır.

Peki, bu adımdan tüketiciler ve nakliyat firmalarının ne kadarı haberdar ve sektörde uygulanan bir düzenleme mi? Söyle söylemek yurt içi taşımacılar bilgili olabilir ancak evden eve nakliyat firmaları içinden bu düzenlemeden haberdar olanlarının sayısı belki binde bir belki de on binde birdir.

Bu durumu yapılan sözleşmelerde yer alması lazım.

Ancak nakliyat firmaları müşteri kaçırmamak adına bu durumu taşınma öncesi pek kurcalamamaktadırlar.

Taşınmadan sonra eşyalar zarar görse bile nakliyat firması bir yolunu bulup işin içinden sıyrılırken tüketici hasar gören eşyaları ile baş başa kalmaktadır.

Evden eve nakliyat sözleşmelerinde yer alsın demiştim ancak istatistiklere göre sözleşme yapma oranı çok düşük.

Bu durumun evden eve nakliyat sektöründe uygulanmasının tek yolu tüketicinin bilinçlenmesidir.

Bu yazıları da bunun için yazıyoruz, biz üstümüze düşen görevi yapalım gerisi biraz araştırmadır.

Bir iki internet araştırması ile bu yazı zaten karşınıza çıkacak ve bilinçli bir tüketici olarak taşınacaksınız.

Teşekküre gerek yok :), de sizde bu yazıyı paylaşarak daha çok kişinin bilinçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.


Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Bİrşeyler yaz Enter'a bas